สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 273,954 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่สำรวจกันเขต โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนกาเล็น จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่สำรวจกันเขต โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนกาเล็น จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้ นายสุนันท์ เบ้าคำ นายช่างชลประทานชำนาญงาน ลงพื้นที่สำรวจกันเขต โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนกาเล็น ณ บ้านโนนกาเล็น ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนกาเล็น ตั้งอยู่ที่บ้านโนนกาเล็น ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566) สามารถส่งน้ำด้วยระบบส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ 27,500 ไร่ ราษฎรจำนวน 1,500 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 09 มี.ค. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายเมืองเพชร ศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำลำเซบก ร่วมกับนายพิทักษ์ ยุวบุตร ผู้ใหญ่บ้านนาอุดม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชาคมบ้านนาอุดม มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 81 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยและมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว โครงการประตูระบายน้ำลำเซบก ตั้งอยู่ที่บ้านนาอุดม ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ แผนการก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564) พื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝนประมาณ 5,500 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 1,400 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 05 มี.ค. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายเมืองเพชร ศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์ สารสมัคร  ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 3 ส่วนจัดหาที่ดิน 2 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ท้องที่ตำบลกระโสบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุขสันต์ ณ อุบล ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลกระโสบ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อตรวจสอบทรัพย์สิน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตั้งอยู่ที่ บ้านนาคำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2567) พื้นที่ชลประทาน 52,750 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 2,000 ครัวเรือน  

(อัพเดทเมื่อ 28 ก.พ. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี                    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายเมืองเพชร ศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์ สารสมัคร ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 3 ส่วนจัดหาที่ดิน 2 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีว่าที่ร้อยเอก ปัญญา แด้อ้น ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลกุดลาด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อตรวจสอบทรัพย์สิน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5                    โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตั้งอยู่ที่ บ้านนาคำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2567) พื้นที่ชลประทาน 52,750 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 2,000 ครัวเรือน                     

(อัพเดทเมื่อ 28 ก.พ. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายสุนันท์ เบ้าคำ นายช่างชลประทานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยที ร่วมกับนายทินกร ไทยเหนือ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย นายบุญมา เครือสีดา ผู้ใหญ่บ้านบ้านคอนสาย ณ บ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โครงการประตูระบายน้ำห้วยที ตั้งอยู่ที่บ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565) พื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 713 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 27 ก.พ. 2563)  อ่านต่อ...