สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 269,613 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายเมืองเพชร ศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยทั่วไปบริเวณจุดที่จะก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก พร้อมทั้งเก็บคำขอการใช้ที่ดินจากราษฎร ณ บ้านนาอุดม ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ อำนาจเจริญ โครงการประตูระบายน้ำลำเซบก ตั้งอยู่ที่บ้านนาอุดม ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ แผนการก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 ) พื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝนประมาณ 5,500 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 1,400 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 25 ก.พ. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายสาธร  สาธุภาค  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายเมืองเพรช ศิริ   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ร่วมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าการศึกษาด้านต่างๆ โดยเฉพาะแนวทางเลือกและรูปแบบโครงการเบื้องต้น รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อไป ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

(อัพเดทเมื่อ 18 ก.พ. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายสุนันท์ เบ้าคำ นายช่างชลประทานชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยทั่วไปบริเวณจุดที่จะก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับนายพิทักษ์ ยุวบุตร ผู้ใหญ่บ้านนาอุดม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ บ้านนาอุดม ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการประตูระบายน้ำลำเซบก ตั้งอยู่ที่บ้านนาอุดม ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ แผนการก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 ) พื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝนประมาณ 5,500 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 1,400 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 15 ก.พ. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมพิจารณาและให้ข้อมูลการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตที่ดินนิคมสหกรณ์ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมพิจารณาและให้ข้อมูลการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตที่ดินนิคมสหกรณ์ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายฉลองพันธุ์ ศิริโอภาส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับนายพิทักษ์ พรมเสนา กำนันตำบลโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาและให้ข้อมูลการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตที่ดินนิคมสหกรณ์ พร้อมจัดทำประชาคมการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ณ ศาลาประชาคมบ้านนาโพธิ์ มีผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 40 คน สรุปผลการประชุม ประชาชนในพื้นที่ต้องการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพิ่มเติมซึ่งสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จะดำเนินการจัดทำประชาคมการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อีกครั้ง เพื่อแนบเอกสารรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตที่ดินนิคมสหกรณ์ต่อไป โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตั้งอยู่ที่บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 5 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 ) มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 514 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 14 ก.พ. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับนายไสว วิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย และให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า จังหวัดอุบลราชธานี โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านบก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) สามารถช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 5,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 500 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 13 ก.พ. 2563)  อ่านต่อ...