สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 582,817 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมกำจัดวัชพืช – สิ่งกีดขวางทางน้ำสะพานพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมกำจัดวัชพืช – สิ่งกีดขวางทางน้ำสะพานพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นำเจ้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมกับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลพิบูล มังสาหาร กำจัดวัชพืช – สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำไหล เพิ่มอัตราเร่งและประสิทธิภาพการระบายน้ำของเครื่องผลักดันน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ สะพานพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

(อัพเดทเมื่อ 16 ก.ย. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมให้ข้อมูลโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมให้ข้อมูลโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตาม ตรวจสอบ พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ โดยนายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5  ณ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตั้งอยู่ที่ บ้านนาคำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 (ระยะ 2) แผนการก่อสร้าง 4 ปี (2568 – 2571) มีพื้นชลประทาน 6,028 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 2,000 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 14 ก.ย. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมให้ข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมให้ข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2565 โดยนายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายสุนันท์ เบ้าคำ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 หน่วยงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร   โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2560 ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ (ฝั่งซ้าย) แผนการก่อสร้าง 4 ปี (2563 - 2566) เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 7,920 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 86                        

(อัพเดทเมื่อ 14 ก.ย. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ระยะที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ระยะที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายสุนันท์ เบ้าคำ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 นายจรูญ ภูมิลำเนา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน เพื่อการชลประทาน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ระยะที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ 2) เพื่อพิจารณากำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินให้กับราษฎรที่มีที่ดินถูกเขตงานก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ระยะที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานอุบลราชธานี โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ระยะที่ 2 ตั้งอยู่ที่ บ้านนาคำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 4 ปี (2568 – 2571) มีพื้นชลประทาน 6,028 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 2,000 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 13 ก.ย. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายวีระวัฒน์ สุชะไตร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 นางสาววรณัน มงคลนิธิธาดา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อพิจารณากำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินให้กับราษฎร กรณีเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ถูกเขตงานก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายประสิทธิชัย สุวรรณไขศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอคำชะอี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ ตั้งอยู่ที่ บ้านศรีมงคล ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 4 ปี (2564-2567) พื้นที่ชลประทาน 3,500 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 500 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 34

(อัพเดทเมื่อ 31 ส.ค. 2565)  อ่านต่อ...