สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 582,810 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานชนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคี โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 และศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองก่าน ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

(อัพเดทเมื่อ 28 ก.ค. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายสุนันท์ เบ้าคำ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานมุกดาหาร การประชุมติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ในครั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 หน่วยงาน ซึ่งมีแผนทั้งสิ้น 14 แผน แบ่งเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6 แผน และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 8 แผน โดยทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตามแผนฯ และรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ มติที่ประชุมรับทราบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2560 ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ(ฝั่งซ้าย) แผนการก่อสร้าง 4 ปี (2563 - 2566) เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 7,920 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 85

(อัพเดทเมื่อ 26 ก.ค. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี  2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

(อัพเดทเมื่อ 22 ก.ค. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สนับสนุนอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สนับสนุนอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายวีรวัฒน์ สุชะไตร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนอาหารกลางวัน น้ำส้ม และมอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ ลูกฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในท้องถิ่น โดยมีนายสมปอง เสียงล้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี เป็นผู้รับมอบ  

(อัพเดทเมื่อ 18 ก.ค. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมให้ข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมให้ข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายสุนันท์ เบ้าคำ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แก่นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และคณะ เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 28- 30 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2560 ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ(ฝั่งซ้าย) แผนการก่อสร้าง 4 ปี (2563 - 2566) เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 7,920 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 85

(อัพเดทเมื่อ 30 มิ.ย. 2565)  อ่านต่อ...