สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 269,610 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจรับงานโครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจรับงานโครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสงวน สอพิมาย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจรับงานงวดที่ 24 ของงานจ้างก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำ ห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร ณ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันผลงานร้อยละ 95 ประตูระบายน้ำห้วยบางทราย ตั้งอยู่ที่บ้านดอนม่วย ตำบลบางทรายน้อย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่รับประโยชน์ 1,800 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,500 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 15 ม.ค. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำแผนงานและงบประมาณการก่อสร้าง รุ่นที่ 4
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำแผนงานและงบประมาณการก่อสร้าง รุ่นที่ 4 วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำแผนงานและงบประมาณการก่อสร้าง รุ่นที่ 4 โดยมีนายพรชัย ปวงรัตน์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยายแก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เพื่อเป็นการเสริมทักษะความรู้ และนำความรู้ ไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

(อัพเดทเมื่อ 15 ม.ค. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้ นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบ ร่วมกับนายโสมภาร พิมพ์ทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนช้าง มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 45 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วย และมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยแดง ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2567) พื้นที่ชลประทาน 9,500 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 288 ครัวเรือน  

(อัพเดทเมื่อ 08 ม.ค. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้ นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบ ร่วมกับนายธนโชติ กิ่งจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่ดงสำโรง มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 40 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังมีความเข้าใจลักษณะโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับ แต่ต้องใช้ที่ดินในการก่อสร้าง จึงทำให้มีผู้ร่วมรับฟังที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบางส่วน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบ ตั้งอยู่ที่บ้านนาห้วยแดง ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2567) พื้นที่ชลประทาน 9,500 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 288 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 08 ม.ค. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งความสุขปีใหม่ จัดตั้งจุดบริการประชาชน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในจุดบริการจะมีน้ำดื่ม กาแฟ และอาหารว่าง ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563 ณ จุดบริการประชาชนองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี  

(อัพเดทเมื่อ 30 ธ.ค. 2562)  อ่านต่อ...