สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 582,808 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านสามขา จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านสามขา จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นางสาวพรพิมล คำแก้ว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายกิตติคุณ คูณภาค นายช่างชลประทานชำนาญงาน ลงพื้นที่ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านสามขา จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับนายวิเชียร จันทร์ชุม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวางโครงการที่ 2 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านสามขา หมู่ที่ 9 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 60 คน การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งราษฎรในพื้นที่มีความเข้าใจและเห็นด้วยให้ดำเนิน การก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยสามขา จังหวัดมุกดาหาร โครงการประตูระบายน้ำห้วยสามขา ตั้งอยู่ที่บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 3 ปี (2568-2570) สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนประมาณ 3,100 ไร่ และในช่วงฤดูแล้งประมาณ 600 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 82 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 22 มิ.ย. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างงานในเขตความรับผิดชอบจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง งานในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างผู้รับผิดชอบโครงการให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตั้งอยู่ที่บ้านนาคำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 6 ปี (2560-2566) สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 3,510 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 640 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 73 2. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งซ้าย) ตั้งอยู่ที่บ้านบก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (2564 - 2566) สามารส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 3,000 ราษฎรได้รับประโยชน์ 500 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 69

(อัพเดทเมื่อ 17 มิ.ย. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง งานในเขตความรับผิดชอบ จ.มุกดาหาร
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1-4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง งานในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตั้งอยู่ที่บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาตาล จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 6 ปี (2560-2566) พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 514 ครัวเรือนปัจจุบันผลงานร้อยละ 82 2โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านศรีมงคล ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 4 ปี (2564-2567) สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 3,500 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 500 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 31 3.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 7,920 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 85

(อัพเดทเมื่อ 16 มิ.ย. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1-4 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

(อัพเดทเมื่อ 13 มิ.ย. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นรังวัดที่ดิน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งขวา) จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นรังวัดที่ดิน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งขวา) จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายจักรณรงค์ การภักดี นายช่างชลประทานชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รังวัดที่ดินเพื่อสำรวจแนวเขตที่ดิน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งขวา) ร่วมกับว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ ภูแล่นกับ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ณ บ้านโนนน้อย ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านบก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 6 ปี (2564 - 2569) สามารถช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 9,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย 3,000 ไร่ และพื้นที่ชลประทานฝั่งขวา 6,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,040 ครัวเรือน ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งซ้าย) ผลงานร้อยละ 6

(อัพเดทเมื่อ 09 มิ.ย. 2565)  อ่านต่อ...