สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 273,942 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งความสุขปีใหม่ จัดตั้งจุดบริการประชาชน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งความสุขปีใหม่ จัดตั้งจุดบริการประชาชน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดตั้งจุดบริการประชาชน "ขับขี่ปลอดภัย ไม่ไหวอย่าฝืน" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้จัดเตรียมน้ำดื่ม กาแฟ อาหารว่าง ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563 ณ จุดบริการประชาชนองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ

(อัพเดทเมื่อ 29 ธ.ค. 2562)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งความสุขปีใหม่ จัดตั้งจุดบริการประชาชน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งความสุขปีใหม่ จัดตั้งจุดบริการประชาชน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดตั้งจุดบริการประชาชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ จุดบริการประชาชนองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ โดยได้จัดเตรียมน้ำดื่ม กาแฟ ขนมต่างๆ ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563

(อัพเดทเมื่อ 28 ธ.ค. 2562)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งความสุขปีใหม่ จัดตั้งจุดบริการประชาชน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งความสุขปีใหม่ จัดตั้งจุดบริการประชาชน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมกับนายนุกร จรอนันต์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล นางสาวขนิษฐา สุพร หัวหน้างานบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดตั้งจุดบริการประชาชน ร่วมกับกับองค์การบริหารส่วนตำบล หัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ จุดบริการประชาชนองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2563 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแล่งน้ำขนาดการ ขอให้ประชาชนทุกท่าน เดินทางโดยสวัสดิภาพ และขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2563

(อัพเดทเมื่อ 27 ธ.ค. 2562)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรม Midscale Class & Club
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรม Midscale Class & Club วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรม Midscale Class & Club เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ นำไปสู่ความสุข ความเชื่อถือ ความไว้วางใจในการทำงาน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรชลประทาน

(อัพเดทเมื่อ 24 ธ.ค. 2562)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายเมืองเพชร ศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ร่วมประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านน้อมเกล้า ตำบลบุ่งคำ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร แผนการก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2566) พื้นที่รับประโยชน์ 3,018 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 272 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 17 ธ.ค. 2562)  อ่านต่อ...