สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 582,807 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา สุพร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน และการบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ (ASSET) รุ่นที่ 10 เพื่อความเข้าใจแนวทางขั้นตอนการบริหารจัดการสินทรัพย์ วิธีการนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างในระบบสารสนเทศขอกรมชลประทาน และระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้มีข้อมูลพร้อมสำหรับตรวจสอบ และลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในการบริหารสินทรัพย์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่จากส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) จังหวัดอุบลราชธานี

(อัพเดทเมื่อ 24 พ.ค. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สนับสนุนชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สนับสนุนชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นางสาวขนิษฐา สุพร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายนุกร จรอนันต์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 – 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนชุดป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) จำนวน 50 ชุด ให้กับโรงพยาบาลม่วงสามสิบ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยมีนายแพทย์ประจักษ์ สีลาชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

(อัพเดทเมื่อ 09 พ.ย. 2564)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 24 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจรับงานงวดที่ 3 ของงานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันผลงานร้อยละ 25 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2566) พื้นที่ชลประทาน 7,920 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 24 ธ.ค. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร  สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายสุนันท์ เบ้าคำ นายช่างชลประทานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเตรียมความพร้อมการส่งมอบโอนงานให้กับโครงการชลประทานยโสธร ร่วมกับนายเฉลิมพล สว่างวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานยโสธร ณ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) สามารถส่งน้ำด้วยระบบส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ 3,190 ไร่ ราษฎรจำนวน 255 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 04 ธ.ค. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่สำรวจแนวท่อส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งขวา) จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายจักรณรงค์ การภักดี นายช่างชลประทานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจแนวท่อส่งน้ำตามแบบก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งขวา) ร่วมกับ นายบุญมา พรมมินทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแสง หมู่ที่ 7 ณ บ้านหนองแสง อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งขวา) ตั้งอยู่ที่บ้านบก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2568) สามารถช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 6,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 540 ครัวเรือน  

(อัพเดทเมื่อ 03 ธ.ค. 2563)  อ่านต่อ...