สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 193,786 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมชี้แจงการดำเนินการด้านที่ดินโครงการประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมชี้แจงการดำเนินการด้านที่ดินโครงการประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่  14  สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ได้มอบหมายให้นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินการด้านที่ดิน โครงการประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ ความเข้าใจในด้านที่ดินได้อย่างถูกต้อง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับนายวิกาล หนองแคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 60 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ราษฎรมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว โครงการประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565) มีพื้นที่รับประโยชน์ 6,500 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 737 ครัวเรือน                      

(อัพเดทเมื่อ 14 ส.ค. 2562)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำพร้อมแพเหล็กโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำพร้อมแพเหล็ก โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายชัยณรงค์ ศรีราช วิศวกรชลประทานชำนาญการ พร้อมด้วยนายอัสดร คำแน่น นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน นายกฤษดากร ก้อเฝือ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ร่วมกับตัวแทนผู้นำท้องถิ่นบ้านใหม่แสนสุข ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำพร้อมแพเหล็ก โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข ณ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันผลงานร้อยละ 98 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่แสนสุข    ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 1 ปี (พ.ศ. 2562) มีพื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 310 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 09 ส.ค. 2562)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ทดสอบระบบท่อส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ทดสอบระบบท่อส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร                     วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนายเมืองเพชร ศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ทดสอบระบบท่อส่งน้ำโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) สาย MP ความยาว 6.8 กิโลเมตร , สาย 1L-MP ความยาว 4.35 กิโลเมตร ณ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร   ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) ตั้งอยู่ที่บ้านศรีสวัสดิ์ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร แผนการก่อสร้างปี 2561 - 2563 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำด้วยระบบส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ 5,904 ไร่ ราษฎรจำนวน 765 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 08 ส.ค. 2562)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่สำรวจโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่สำรวจโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ ไชยนาแพง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมด้วยนางสาววรณัน  พิพัฒน์ชัยอรุณ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ลงพื้นที่สำรวจโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านน้อมเกล้า จังหวัดยโสธร โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านน้อมเกล้า  ตำบลบุ่งคำ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) พื้นที่รับประโยชน์ 3,018 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 272 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 07 ส.ค. 2562)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างปีงบประมาณ 2562 และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ปี 2563
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างปีงบประมาณ 2562 และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ปี 2563  วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างปีงบประมาณ 2562 และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ทั้งนี้ได้มีการกำชับในเรื่องการเตรียมความพร้อมของการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2563 หากได้รับงบประมาณให้พร้อมดำเนินการได้ทันที

(อัพเดทเมื่อ 07 ส.ค. 2562)  อ่านต่อ...