สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 156,475 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.45 น.  นายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี และนายอำพน กิตติอำพนองคมนตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ติดตามงานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีนายประพิศ  จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง  นายชูชาติ  รักจิตร  ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  นายสาธร  สาธุภาค  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผล ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 จากนั้นในเวลา 14.30 น. องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่ไปยังโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมพบปะเกษตรกร และผู้อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์

(อัพเดทเมื่อ 14 ก.พ. 2562)  อ่านต่อ...


ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ติดตามงานก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำนการแก้ไข และติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมห้วยตาเปอะ จังหวัดมุกดาหาร และร่วมประชุมแผนปฏิบัติการป้องกั
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ติดตามงานก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ จังหวัดมุกดาหาร และร่วมประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการแก้ไขและติดตาม ตรวจสอบผล กระทบสิ่งแวดล้อม                 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 น. นายชูชาติ  รักจิตร  ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  พร้อมด้วยนายสาธร  สาธุภาค  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7  นายธนบดี รักสัตย์หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการแก้ไขและติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมพัฒนาชุมชน (ต่อยอด) ด้านการเกษตรในพื้นที่โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ จังหวัดมุกดาหาร ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ จังหวัดมุกดาหาร                 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566) โดยแบ่งเป็นระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566) พื้นที่ชลประทาน 7,920 ไร่  และระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565) พื้นที่ชลประทาน 3,049 ไร่ รวมพื้นที่ชลประทาน 10,969 ไร่  ราษฎรได้รับประโยชน์ 315 ครัวเรือน ประชากร 1,665 คน

(อัพเดทเมื่อ 13 ก.พ. 2562)  อ่านต่อ...


ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง การเตรียมความพร้อมด้านสำรวจ ปักหลักเขต และการจัดหาที่ดินปี 2562 และ 2563
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง  การเตรียมความพร้อมด้านสำรวจ ปักหลักเขต และการจัดหาที่ดินปี 2562 และ 2563                    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร บุรินัย หัวหน้างานสำรวจกันเขต 7 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 2 และนายอนันต์ สุรชิต หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2 สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้าง การเตรียมความพร้อมด้านสำรวจ ปักหลักเขต และการจัดหาที่ดินปี 2562 และ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง มีวิธีปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สรุปผลการประชุม มีการกำหนดแผนงาน ขั้นตอนปฏิบัติงาน ทั้งการสำรวจ การปักเขต และการจัดซื้อที่ดิน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในปี 2562-2563 ต่อไป

(อัพเดทเมื่อ 11 ก.พ. 2562)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ได้มอบหมายให้นายพรชัย ปวงรัตน์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นายสวัสดิ์ อินสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย นายทินกร ไทยเหนือ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย และนายบุญมา เครือสีดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 72 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วย และมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางที ตั้งอยู่ที่ บ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่รับประโยชน์ 4,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 713 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 24 ม.ค. 2562)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างในเขตความรับผิดชอบของปีงบประมาณ 2562
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างในเขตความรับผิดชอบของปีงบประมาณ 2562 วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7  พร้อมด้วยนายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างในเขตความรับผิดชอบของปีงบประมาณ 2562 ดังนี้  1. โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก ตั้งอยู่ที่บ้านบ้านหนองเบ็ญ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กักเก็บน้ำได้ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อบรรเทาอุทกภัยจากแม่น้ำหนุนสูงในช่วงฤดูฝน และไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่ ปัจจุบันผลงานร้อยละ 78  2. โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย ตั้งอยู่ที่บ้านดอนม่วย ตำบลบางทรายน้อย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กักเก็บน้ำได้ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้สำหรับการอุปโภค – บริโภค และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 8,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,500 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 41  3. โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตั้งอยู่ที่บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กักเก็บน้ำได้ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูแล้ง และป้องกันอุทกภัยจากแม่น้ำโขงหนุนในฤดูน้ำหลาก มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 702 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 42                      

(อัพเดทเมื่อ 16 ม.ค. 2562)  อ่านต่อ...