สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 328,158 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

ติดต่อเรา

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ 136 หมู่ที 12 บ้านหนองก่าน ตำบลหัวเรือ
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. 045-200-476 ต่อ 16 โทรสาร 045-200-474

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ฝ่ายวิศวกรรม อีเมลล์ : eng07.midscale@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานภายใน

      1. ฝ่ายวิศวกรรม    081-8597708
      2. งานการเงินและบัญชี    081-6709149
      3. หน่วยพัสดุ    086-7254525
      4. ฝ่ายก่อสร้างที่ 1    082-1550841
      5. ฝ่ายก่อสร้างที่ 2  045-200114 , 081-8792501
      6. ฝ่ายก่อสร้างที่ 3  045-200395 , 081-7602799
      7. ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องจักรกล    082-0329269