สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 582,819 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

ติดต่อเรา

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ 136 หมู่ที 12 บ้านหนองก่าน ตำบลหัวเรือ
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. 045-200-476 ต่อ 16 โทรสาร 045-200-474

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ฝ่ายวิศวกรรม อีเมลล์ : eng07.midscale@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานภายใน


1. ฝ่ายวิศวกรรม089-7160954

2. งานบริหารทั่วไป045-906220
3. หน่วยพัสดุ081-8597708
4. งานการเงินและบัญชี045-953397
5. ฝ่ายช่างกล045-906220
6. ฝ่ายก่อสร้างที่ 1082-1550841
7. ฝ่ายก่อสร้างที่ 2082-1550841
8. ฝ่ายก่อสร้างที่ 3089-0670994
9. ฝ่ายก่อสร้างที่ 4080-6113731