สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 554,164 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายสาธร  สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายสุนันท์ เบ้าคำ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนายมิตรสันต์ วงค์ขึง ผู้ใหญ่บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 63 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วย และมีความพร้อมให้ดำเนินการก่อสร้าง  โครงการประตูระบายน้ำห้วยที ตั้งอยู่ที่บ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 2 ปี (2567 - 2568) สามารถช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 4,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 713 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 15 ก.พ. 2566)  อ่านต่อ...

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นรังวัดที่ดิน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งขวา) จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นรังวัดที่ดิน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งขวา) จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7  มอบหมาย นายเมืองเพชร ศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3  นายจักรณรงค์ การภักดี นายช่างชลประทานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รังวัดที่ดิน เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งขวา) ร่วมกับนายสายันต์ พลโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยลงพื้นที่รังวัดที่ดิน จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเก่ากลาง บ้านแก้งสว่าง บ้านโนนน้อย บ้านโนนเเถลง บ้านสันติสุข และบ้านหนองแสง อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านบก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  แผนการก่อสร้าง 6 ปี (2564 - 2569) สามารถช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 9,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย 3,000 ไร่ และพื้นที่ชลประทานฝั่งขวา 6,000  ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,040 ครัวเรือน ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งซ้าย) ผลงานร้อยละ 70

(อัพเดทเมื่อ 19 ม.ค. 2566)  อ่านต่อ...
รายงานสถานะการณ์น้ำ กรมชลประทาน

WATER for All - เพลงค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน
(Save Water) - ประหยัดน้ำ ว่าน ธนกฤต /เปา เปาวลีคลัง VDO

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

วีดีทัศน์งานเกษียณ สำนักงานก่อสร้าง 7 ประจำปี 2557

เทปสัมภาษณ์ อธิบดีกรมชลประทานรายการถอดสลักข่าว ทางช่อง NBT

อู่ข้าว...อู่น้ำ 112 ปี ทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในอนาคต โดย กรมชลประทาน

แนะนำให้คลิกดูผ่าน Youtube แสดงทั้งหมด

นายสาธร  สาธุภาค

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

ค้นหา

Google

www.google.co.th
www.midscaleoffice7.com

การจัดการความรู้

ลิงค์หน่วยงานภายใน

พยากรณ์อากาศ