สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 147,087 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่    7  ได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ ไชยนาแพง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นายสง่า วาจาสัตย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาคำ และนายสุนันท์ บุญรักษา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  (บ้านนาคำ) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 65 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วย และมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตั้งอยู่ที่ บ้านนาคำ ตำบลกุดลาด  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 5 ปี (พ.ศ.2560– พ.ศ.2564) มีพื้นที่รับประโยชน์ 30,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 6,500 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 13 ธ.ค. 2561)  อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 และ ปี 2563

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 และ ปี 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 นายอธิคม รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความความก้าวหน้างานก่อสร้าง ความก้าวหน้าการบริหารสัญญา ผลการเบิกจ่าย ความพร้อมโครงการที่อยู่ในแผนงาน ปัญหาและอุปสรรค ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สรุปผลการประชุม มีการกำหนดแผนงาน ขั้นตอนปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในปี 2562-2563 ต่อไป         

(อัพเดทเมื่อ 27 พ.ย. 2561)  อ่านต่อ...
รายงานสถานะการณ์น้ำ กรมชลประทาน
คลัง VDO

"พ่อหลวงของชลประทาน"

เดินหน้าประเทศไทย : สถานการณ์น้ำ

วีดีทัศน์งานเกษียณ สำนักงานก่อสร้าง 7 ประจำปี 2557

เทปสัมภาษณ์ อธิบดีกรมชลประทานรายการถอดสลักข่าว ทางช่อง NBT

แนะนำให้คลิกดูผ่าน Youtube แสดงทั้งหมด

นายสาธร  สาธุภาค

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

ค้นหา

Google

www.google.co.th
www.midscaleoffice7.com

การจัดการความรู้

ลิงค์หน่วยงานภายใน

พยากรณ์อากาศ