สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 220,840 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งมอบโครงการฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งมอบโครงการฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ทำการส่งมอบโครงการฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี แก่โครงการชลประทานอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7  โดยมีนายปรีชา ราชวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เป็นกรรมการผู้รับมอบโครงการ โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด ตั้งอยู่ที่บ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่รับประโยชน์ 8,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,072 ครัวเรือน ประชากร 5,470 คน

(อัพเดทเมื่อ 23 ม.ค. 2563)  อ่านต่อ...

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ร่วมศึกษาโครงการเบื้องต้นพัฒนาลุ่มน้ำสาขาต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ร่วมศึกษาโครงการเบื้องต้นพัฒนาลุ่มน้ำสาขาต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับนายวีระ รูปคม ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายอิสระ สมชัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมศึกษาโครงการเบื้องต้นในการพัฒนาลุ่มน้ำสาขาต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงในเขตอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอต่างๆ เข้าร่วมศึกษาโครงการด้วย การศึกษาโครงการเบื้องต้นพัฒนาลุ่มน้ำสาขาต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภค – บริโภค ในเขตพื้นอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  

(อัพเดทเมื่อ 22 ม.ค. 2563)  อ่านต่อ...
รายงานสถานะการณ์น้ำ กรมชลประทาน
คลัง VDO

วีดีทัศน์งานเกษียณ สำนักงานก่อสร้าง 7 ประจำปี 2557

เทปสัมภาษณ์ อธิบดีกรมชลประทานรายการถอดสลักข่าว ทางช่อง NBT

อู่ข้าว...อู่น้ำ 112 ปี ทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในอนาคต โดย กรมชลประทาน

เดินหน้าประเทศไทย เรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยอธิบดีกรมชลประทาน

แนะนำให้คลิกดูผ่าน Youtube แสดงทั้งหมด

นายสาธร  สาธุภาค

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

ค้นหา

Google

www.google.co.th
www.midscaleoffice7.com

การจัดการความรู้

ลิงค์หน่วยงานภายใน

พยากรณ์อากาศ