สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 328,180 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

อัตรากำลัง

อัตรากำลัง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง


ข้าราชการ จำนวน 20 คน

ลูกจ้างประจำ จำนวน 27 คน

พนักงานราชการ จำนวน 9 คน

รวมทั้งสิ้น จำนวน 56 คน