สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 156,450 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง การเตรียมความพร้อมด้านสำรวจ ปักเขต และจัดซื้อที่ดิน ปี 2562 และ 2563

(อัพเดทเมื่อ 05 ก.ย. 2561)

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง การเตรียมความพร้อมด้านสำรวจ ปักเขต และจัดซื้อที่ดิน ปี 2562 และ 2563

วันที่  5  กันยายน  2561 เวลา 09.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร บุรินัย หัวหน้างานสำรวจกันเขต 7 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 2 และ             นายอนันต์ สุรชิต หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2 สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมงานก่อสร้าง ความพร้อมโครงการด้านสำรวจ ปักเขต และจัดซื้อที่ดิน ปี 2562 และ  ทั้งการสำรวจ การปักเขต และการจัดซื้อที่ดิน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในปี 2562-2563 ต่อไป


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอื่น ๆ

องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.45 น.  นายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี และนายอำพน กิตติอำพนองคมนตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ติดตามงานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีนายประพิศ  จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง  นายชูชาติ  รักจิตร  ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  นายสาธร  สาธุภาค  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผล ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 จากนั้นในเวลา 14.30 น. องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่ไปยังโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมพบปะเกษตรกร และผู้อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ติดตามงานก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำนการแก้ไข และติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมห้วยตาเปอะ จังหวัดมุกดาหาร และร่วมประชุมแผนปฏิบัติการป้องกั
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ติดตามงานก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ จังหวัดมุกดาหาร และร่วมประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการแก้ไขและติดตาม ตรวจสอบผล กระทบสิ่งแวดล้อม                 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 น. นายชูชาติ  รักจิตร  ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  พร้อมด้วยนายสาธร  สาธุภาค  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7  นายธนบดี รักสัตย์หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการแก้ไขและติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมพัฒนาชุมชน (ต่อยอด) ด้านการเกษตรในพื้นที่โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ จังหวัดมุกดาหาร ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ จังหวัดมุกดาหาร                 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566) โดยแบ่งเป็นระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566) พื้นที่ชลประทาน 7,920 ไร่  และระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565) พื้นที่ชลประทาน 3,049 ไร่ รวมพื้นที่ชลประทาน 10,969 ไร่  ราษฎรได้รับประโยชน์ 315 ครัวเรือน ประชากร 1,665 คน
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง การเตรียมความพร้อมด้านสำรวจ ปักหลักเขต และการจัดหาที่ดินปี 2562 และ 2563
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง  การเตรียมความพร้อมด้านสำรวจ ปักหลักเขต และการจัดหาที่ดินปี 2562 และ 2563                    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร บุรินัย หัวหน้างานสำรวจกันเขต 7 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 2 และนายอนันต์ สุรชิต หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2 สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้าง การเตรียมความพร้อมด้านสำรวจ ปักหลักเขต และการจัดหาที่ดินปี 2562 และ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง มีวิธีปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สรุปผลการประชุม มีการกำหนดแผนงาน ขั้นตอนปฏิบัติงาน ทั้งการสำรวจ การปักเขต และการจัดซื้อที่ดิน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในปี 2562-2563 ต่อไป
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ได้มอบหมายให้นายพรชัย ปวงรัตน์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นายสวัสดิ์ อินสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย นายทินกร ไทยเหนือ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย และนายบุญมา เครือสีดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 72 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วย และมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางที ตั้งอยู่ที่ บ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่รับประโยชน์ 4,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 713 ครัวเรือน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างในเขตความรับผิดชอบของปีงบประมาณ 2562
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างในเขตความรับผิดชอบของปีงบประมาณ 2562 วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7  พร้อมด้วยนายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างในเขตความรับผิดชอบของปีงบประมาณ 2562 ดังนี้  1. โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก ตั้งอยู่ที่บ้านบ้านหนองเบ็ญ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กักเก็บน้ำได้ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อบรรเทาอุทกภัยจากแม่น้ำหนุนสูงในช่วงฤดูฝน และไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่ ปัจจุบันผลงานร้อยละ 78  2. โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย ตั้งอยู่ที่บ้านดอนม่วย ตำบลบางทรายน้อย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กักเก็บน้ำได้ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้สำหรับการอุปโภค – บริโภค และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 8,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,500 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 41  3. โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตั้งอยู่ที่บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กักเก็บน้ำได้ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูแล้ง และป้องกันอุทกภัยจากแม่น้ำโขงหนุนในฤดูน้ำหลาก มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 702 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 42