สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 225,828 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมดูงาน วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขน

(อัพเดทเมื่อ 22 ส.ค. 2562)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมดูงาน

                   วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ต้อนรับ นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายจิรศักดิ์ หลำสาคร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูงานโครงการประตูระบายน้ำห้วยบังกอ ณ ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ โดยโครงการประตูระบายน้ำห้วยบังกอ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ำปิดกั้นห้วยบังกอให้สามารถรับการระบายน้ำในช่วงการเกิดอุทกภัย ลักษณะเป็นอาคารประตูระบายน้ำรับน้ำ 2 ทาง ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร สูง  7.75  เมตร จำนวน 8 ช่อง สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 810 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 5,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน 500 ครัวเรือน        ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ

ต่อมาเวลา 15.00 น. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตั้งอยู่ที่บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 702 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 98 

 


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอื่น ๆ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายสุนันท์ เบ้าคำ นายช่างชลประทานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยที ร่วมกับนายทินกร ไทยเหนือ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย นายบุญมา เครือสีดา ผู้ใหญ่บ้านบ้านคอนสาย ณ บ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โครงการประตูระบายน้ำห้วยที ตั้งอยู่ที่บ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565) พื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 713 ครัวเรือน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายเมืองเพชร ศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยทั่วไปบริเวณจุดที่จะก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก พร้อมทั้งเก็บคำขอการใช้ที่ดินจากราษฎร ณ บ้านนาอุดม ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ อำนาจเจริญ โครงการประตูระบายน้ำลำเซบก ตั้งอยู่ที่บ้านนาอุดม ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ แผนการก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 ) พื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝนประมาณ 5,500 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 1,400 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายสาธร  สาธุภาค  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายเมืองเพรช ศิริ   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ร่วมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าการศึกษาด้านต่างๆ โดยเฉพาะแนวทางเลือกและรูปแบบโครงการเบื้องต้น รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อไป ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายสุนันท์ เบ้าคำ นายช่างชลประทานชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยทั่วไปบริเวณจุดที่จะก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับนายพิทักษ์ ยุวบุตร ผู้ใหญ่บ้านนาอุดม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ บ้านนาอุดม ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการประตูระบายน้ำลำเซบก ตั้งอยู่ที่บ้านนาอุดม ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ แผนการก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 ) พื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝนประมาณ 5,500 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 1,400 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมพิจารณาและให้ข้อมูลการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตที่ดินนิคมสหกรณ์ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมพิจารณาและให้ข้อมูลการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตที่ดินนิคมสหกรณ์ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายฉลองพันธุ์ ศิริโอภาส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับนายพิทักษ์ พรมเสนา กำนันตำบลโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาและให้ข้อมูลการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตที่ดินนิคมสหกรณ์ พร้อมจัดทำประชาคมการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ณ ศาลาประชาคมบ้านนาโพธิ์ มีผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 40 คน สรุปผลการประชุม ประชาชนในพื้นที่ต้องการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพิ่มเติมซึ่งสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จะดำเนินการจัดทำประชาคมการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อีกครั้ง เพื่อแนบเอกสารรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตที่ดินนิคมสหกรณ์ต่อไป โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตั้งอยู่ที่บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 5 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 ) มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 514 ครัวเรือน