สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 519,677 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหล บ้านแก้งสว่าง จ.อุบลราชธานี

(อัพเดทเมื่อ 17 ก.ย. 2565)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหล บ้านแก้งสว่าง จ.อุบลราชธานี 

 วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายเมืองเพชร ศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำบริเวณหน้าวัดแก้งสว่าง ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานี เนื่องจากฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน และสภาพร่องน้ำเดิมมีตะกอนดินค่อนข้างมาก ส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมบริเวณหน้าวัดบ้านแก้งสว่างและภายในหมู่บ้าน ภายหลังจากการขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลแล้ว ทำให้น้ำไหลลงสู่ลำห้วยได้ดียิ่งขึ้น        ณ บ้านแก้งสว่าง อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอื่น ๆ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ให้การต้อนรับ และนายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ณ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตั้งอยู่ที่บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566) มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 514 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 84
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมเป็นจิตอาสากรอกกระสอบทราย วางแนวกั้นน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมเป็นจิตอาสากรอกกระสอบทราย วางแนวกั้นน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานชนาดกลางที่ 7 ร่วมเป็นจิตอาสากรอกกระสอบทราย จำนวน 10,000 ใบ เพื่อนำไปใช้วางแนวกั้นน้ำตามแนวถนนบริเวณลุ่มต่ำ รักษาภาพทางไม่ให้น้ำไหลท่วมพื้นผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 231 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (วงแหวนตะวันออก บัวท่า - บัวเทิง) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ณ บริเวณท่าทราย SP ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สนับสนุน ช่วยเหลือ และบรรเทาอุทกภัย แก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สนับสนุน ช่วยเหลือ และบรรเทาอุทกภัย แก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 – 4 สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 10,000 ลิตร เพื่อใช้กับเครื่องผลักดันน้ำ และนำเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมกับนายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 กำจัดวัชพืช - สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำไหล โดยสนับสนุนรถบรรทุกเทท้ายจำนวน 1 คัน สนับสนุนทรายและหินคลุกถมทางลำเลียง สำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง สนับสนุนทราย โดยบรรจุกระสอบทรายเป็นฐานรองรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อยกระดับเครื่องสูบน้ำให้พ้นจากริมตลิ่งแม่น้ำมูล และช่วยเหลือติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูลให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วขึ้น ณ แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัย แก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัย แก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 – 4 สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 10,000 ลิตร เพื่อใช้กับเครื่องผลักดันน้ำ และนำเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมกับนายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลพิบูลมังสาหาร กำจัดวัชพืช - สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำไหล โดยสนับสนุนรถบรรทุกเทท้ายจำนวน 1 คัน สนับสนุนทรายและหินคลุกถมทางลำเลียง และช่วยเหลือติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูลให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วขึ้น ณ แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมกันฟื้นฟูบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณหน้าเสาธง โครงการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี