สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 519,653 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมศึกษาและสำรวจข้อมูลงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยกะจีน จังหวัดอุบลราชธานี

(อัพเดทเมื่อ 19 ก.ย. 2565)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมศึกษาและสำรวจข้อมูลงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยกะจีน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นามวงษ์ นายช่างชลประทานชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมศึกษาสภาพพื้นที่และสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำห้วยกะจีน ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับนายสุรพงษ์ พวงคต เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารโครงการ ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ ณ บ้านโนนบก อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

 โครงการประตูระบายน้ำห้วยกะจีน ตั้งอยู่ที่บ้านโนนบก ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (2569 – 2571) พื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 3,263 ครัวเรือน


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอื่น ๆ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ให้การต้อนรับ และนายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ณ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตั้งอยู่ที่บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566) มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 514 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 84
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมเป็นจิตอาสากรอกกระสอบทราย วางแนวกั้นน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมเป็นจิตอาสากรอกกระสอบทราย วางแนวกั้นน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานชนาดกลางที่ 7 ร่วมเป็นจิตอาสากรอกกระสอบทราย จำนวน 10,000 ใบ เพื่อนำไปใช้วางแนวกั้นน้ำตามแนวถนนบริเวณลุ่มต่ำ รักษาภาพทางไม่ให้น้ำไหลท่วมพื้นผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 231 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (วงแหวนตะวันออก บัวท่า - บัวเทิง) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ณ บริเวณท่าทราย SP ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สนับสนุน ช่วยเหลือ และบรรเทาอุทกภัย แก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สนับสนุน ช่วยเหลือ และบรรเทาอุทกภัย แก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 – 4 สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 10,000 ลิตร เพื่อใช้กับเครื่องผลักดันน้ำ และนำเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมกับนายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 กำจัดวัชพืช - สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำไหล โดยสนับสนุนรถบรรทุกเทท้ายจำนวน 1 คัน สนับสนุนทรายและหินคลุกถมทางลำเลียง สำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง สนับสนุนทราย โดยบรรจุกระสอบทรายเป็นฐานรองรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อยกระดับเครื่องสูบน้ำให้พ้นจากริมตลิ่งแม่น้ำมูล และช่วยเหลือติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูลให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วขึ้น ณ แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัย แก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัย แก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 – 4 สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 10,000 ลิตร เพื่อใช้กับเครื่องผลักดันน้ำ และนำเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมกับนายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลพิบูลมังสาหาร กำจัดวัชพืช - สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำไหล โดยสนับสนุนรถบรรทุกเทท้ายจำนวน 1 คัน สนับสนุนทรายและหินคลุกถมทางลำเลียง และช่วยเหลือติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูลให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วขึ้น ณ แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมกันฟื้นฟูบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณหน้าเสาธง โครงการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี