สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 273,988 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเมา จังหวัดนครพนม
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเมา จังหวัดนครพนม วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้ นายจรูญ ภูมิลำเนา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเมา ร่วมกับนายภานุพงศ์ บุพศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลาดแพง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 158 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วย และมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเมา ตั้งอยู่ที่บ้านคำไฮ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2567) มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยนชน์ 1,100 ครัวเรือน  

(อัพเดทเมื่อ 17 ธ.ค. 2562)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร สาย 1L- MP (ส่วนขยายเพิ่มเติม)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร สาย 1L- MP (ส่วนขยายเพิ่มเติม) วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ได้มอบหมายให้นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร สาย 1L- MP (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ร่วมกับนายครรชิต ผุดผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ณ วัดดวงมณี บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1 อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 120 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วย และมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว โครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านศรีสวัสดิ์ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร แผนการก่อสร้าง 1 ปี (พ.ศ.2563) ก่อสร้างระบบสาย 1L-MP ยาว 3,900 กิโลเมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำด้วยระบบส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ 1,200 ไร่ ราษฎรจำนวน 240 ครัวเรือน  

(อัพเดทเมื่อ 12 ธ.ค. 2562)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างก่อสร้าง         วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้                         1. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านคําไหล  จังหวัดอุบลราชธานี 2. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  3.ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) ความยาว 23.128 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร   ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน (สามเสน) สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้อง และส่งรูปเล่มให้คณะกรรมการทำการตรวจสอบภายในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

(อัพเดทเมื่อ 11 ธ.ค. 2562)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำสาย MP โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำสาย MP โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายจรูญ ภูมิลำเนา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ร่วมกับนายอาทิตย์ แสงศรี นายกเทศบาลตำบลศรีแก้ว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศาลาประชาคมวัดป่าศรีจำปา สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำสาย MP ทั้งหมด 18 กลุ่ม                        โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร แผนการก่อสร้างปี 2561 - 2563 สามารถส่งน้ำด้วยระบบส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ 5,904 ไร่ ราษฎรจำนวน 765 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 09 ธ.ค. 2562)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านดงบาก (ห้วยตุงลุง) จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านดงบาก (ห้วยตุงลุง) จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                                   วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่    7  ได้มอบหมายให้นายกิตติคุณ คูณภาค นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านดงบาก (ห้วยตุงลุง) จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนายวรจิตร์ เหลืองทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ นายธนศักดิ์ นาจาน ผู้ใหญ่บ้านบ้านดงบาก ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 61 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วย และมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว โครงการประตูระบายน้ำบ้านดงบาก (ห้วยตุงลุง) ตั้งอยู่ที่ บ้านดงบาก ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2568) มีพื้นที่รับประโยชน์ 5,600 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 417 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 06 ธ.ค. 2562)  อ่านต่อ...