สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 273,945 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการฝายยางบ้านคําไหล จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการฝายยางบ้านคําไหล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการฝายยางบ้านคําไหล ร่วมกับนายคำสอน พันแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเจริญ นางอังคณา โพธิเจริญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเจริญ นายวีรุจน์ แสวงดี ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคำเจริญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชาคมบ้านคำไหล มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 60 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยและมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว   โครงการฝายยางบ้านคําไหล ตั้งอยู่ที่บ้านคําไหล ตําบลคําเจริญ อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ.2563–พ.ศ.2564) มีพื้นที่รับประโยชน์ 4,500 ไร่ ราษฎรได้รับ ประโยชน์ 640 ครัวเรือน  

(อัพเดทเมื่อ 13 ก.พ. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ร่วมรังวัดสำรวจแปลงกรรมสิทธิ์ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ร่วมรังวัดสำรวจแปลงกรรมสิทธิ์ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร                                  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้ นายอัสดร คำแน่น นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ร่วมรังวัดสำรวจแปลงกรรมสิทธิ์ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ นายสมชาย สุภาสุข นายช่างรังวัดชำนาญงาน นายรุ่ง เทียนชัย ผู้ใหญ่บ้านบ้านตาเปอะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2566) พื้นที่ชลประทาน 7,920 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 12 ก.พ. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร                                  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้ นายอัสดร คำแน่น นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตาเปอะ บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านด่านช้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชาคมบ้านตาเปอะ มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 102 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยและมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 4 ปี(พ.ศ.2563 - พ.ศ.2566) พื้นที่ชลประทาน 7,920 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 11 ก.พ. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ กรมชลประทาน ผ่านระบบ VDO Conferrence
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ กรมชลประทาน ผ่านระบบ VDO Conferrence วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้ นางปิ่นไพร อัมพร หัวหน้าเจ้าพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ กรมชลประทาน ผ่านระบบ VDO Conferrence เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

(อัพเดทเมื่อ 06 ก.พ. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่สำรวจกันเขต ระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2 ) โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่สำรวจกันเขต ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2 ) โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้ นายสุนันท์ เบ้าคำ นายช่างชลประทานชำนาญงาน ลงพื้นที่สำรวจกันเขต ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2 ) โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ณ บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2 ) โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร แผนการก่อสร้าง 1 ปี (พ.ศ. 2563) สามารถส่งน้ำด้วยระบบส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ 1,441 ไร่ ราษฎรจำนวน 510 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 05 ก.พ. 2563)  อ่านต่อ...