สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 151,648 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานในปีงบประมาณ 2562

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานในปีงบประมาณ 2562  วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายอธิคม รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานในปีงบประมาณ 2562 และเตรียมความพร้อมงานในปีงบประมาณ 2563 พร้อมติดตามงานที่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างส่งมอบ หรือถ่ายโอนภารกิจ โดยมีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง  มีวิธีปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สรุปผลการประชุม มีการวางแผนการดำเนินงานปี 2562 และมีการกำหนดรูปแบบ ขั้นตอนปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปี 2563 ต่อไป

(อัพเดทเมื่อ 08 ม.ค. 2562)  อ่านต่อ...

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบเครื่องดื่มและสิ่งของ ณ จุดบริการประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบเครื่องดื่มและสิ่งของ ณ จุดบริการประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี                    วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมกับนายนุกร จรอนันต์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล นางสาวขนิษฐา สุพร หัวหน้างานบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัด นำเครื่องดื่มและสิ่งของต่างๆ มอบให้กับเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ จุดบริการประชาชน โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ของแต่ละจุดบริการรับมอบเครื่องดื่ม และสิ่งของต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – วันที่ 1 มกราคม 2562

(อัพเดทเมื่อ 28 ธ.ค. 2561)  อ่านต่อ...
รายงานสถานะการณ์น้ำ กรมชลประทาน
คลัง VDO

"พ่อหลวงของชลประทาน"

เดินหน้าประเทศไทย : สถานการณ์น้ำ

วีดีทัศน์งานเกษียณ สำนักงานก่อสร้าง 7 ประจำปี 2557

เทปสัมภาษณ์ อธิบดีกรมชลประทานรายการถอดสลักข่าว ทางช่อง NBT

แนะนำให้คลิกดูผ่าน Youtube แสดงทั้งหมด

นายสาธร  สาธุภาค

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

ค้นหา

Google

www.google.co.th
www.midscaleoffice7.com

การจัดการความรู้

ลิงค์หน่วยงานภายใน

พยากรณ์อากาศ