สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 193,789 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมชี้แจงการดำเนินการด้านที่ดินโครงการประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมชี้แจงการดำเนินการด้านที่ดินโครงการประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่  14  สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ได้มอบหมายให้นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินการด้านที่ดิน โครงการประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ ความเข้าใจในด้านที่ดินได้อย่างถูกต้อง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับนายวิกาล หนองแคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 60 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ราษฎรมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว โครงการประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565) มีพื้นที่รับประโยชน์ 6,500 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 737 ครัวเรือน                      

(อัพเดทเมื่อ 14 ส.ค. 2562)  อ่านต่อ...

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำพร้อมแพเหล็กโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำพร้อมแพเหล็ก โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายชัยณรงค์ ศรีราช วิศวกรชลประทานชำนาญการ พร้อมด้วยนายอัสดร คำแน่น นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน นายกฤษดากร ก้อเฝือ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ร่วมกับตัวแทนผู้นำท้องถิ่นบ้านใหม่แสนสุข ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำพร้อมแพเหล็ก โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข ณ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันผลงานร้อยละ 98 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่แสนสุข    ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 1 ปี (พ.ศ. 2562) มีพื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 310 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 09 ส.ค. 2562)  อ่านต่อ...
รายงานสถานะการณ์น้ำ กรมชลประทาน
คลัง VDO

วีดีทัศน์งานเกษียณ สำนักงานก่อสร้าง 7 ประจำปี 2557

เทปสัมภาษณ์ อธิบดีกรมชลประทานรายการถอดสลักข่าว ทางช่อง NBT

อู่ข้าว...อู่น้ำ 112 ปี ทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในอนาคต โดย กรมชลประทาน

เดินหน้าประเทศไทย เรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยอธิบดีกรมชลประทาน

แนะนำให้คลิกดูผ่าน Youtube แสดงทั้งหมด

นายสาธร  สาธุภาค

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

ค้นหา

Google

www.google.co.th
www.midscaleoffice7.com

การจัดการความรู้

ลิงค์หน่วยงานภายใน

พยากรณ์อากาศ